Quy trình cho thuê thiết bị âm thanh ánh sáng sự kiện tại Nghệ An

Dịch vụ Tình Hiệp làm việc theo chu kình khép kín và khách hàng nắm được tiến độ mà chúng tôi đang làm đến đâu. Quy trình này gồm có 8 bước cơ bản:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin thuê âm thanh ánh sáng từ khách hàng
  • Yêu cầu khách hàng là gì?
  • Thông tin đầy đủ chương trình


Bước 2: Tư vấn khách hàng

Nhân viên kinh doanh sẽ tư vấn các gói thuê âm thanh ánh sáng phù hợp yêu cầu khách hàng. Với yêu cầu đặc biệt chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát.

Bước 3: Lên phương án và báo giá dịch vụ thuê âm thanh ánh sáng
  • Phương án bao gồm bản phối cảnh thiết bị
  • Báo giá chi tiết giá và chủng loại thiết bị cần sử dụng cho chương trình
  • Các giải pháp đặc biệt khác
Bước 4: Ký hợp đồng sử dụng dịch vụ

Bước 5: Lên kế hoạch để lắp đặt và triển khai lắp đặt

Bước 6: Lắp đặt, bàn giao

Bước 7: Sắp xếp nhân sự túc trực 24/24

Bước 8: Thu thiết bị và làm thủ tục thanh toán.